Παραγωγή Ελαιολάδου

Η παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου

Τροφοδοσία καρπού

Μετά τη συλλογή του καρπού από τον ελαιώνα και τη μεταφορά του στο "μικρό λιοτρίβι" ο καρπός τοποθετείται στην κοφινίδα.

Η παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, μόλις έχει ξεκινήσει.

trofodosia

Αποφύλλωση και πλύσιμο καρπού

Ο καρπός οδηγείται με μία μεταφορική ταινία στο σημειο απομάκρυνσης των φύλλων.

Έχοντας καθαρίσει από τα φύλλα και άλλα φερτά υλικά, πέφτει στη γούρνα πλύσης και στη συνέχεια στραγγίζεται. Τέλος, το έμπειρο χέρι του παραγωγού διαχωρίζει τον καρπό, επιλέγοντας για την παραγωγή του ελαιολάδου μόνο τον καλύτερο.

Η ποιότητα του ελαιολάδου, εξαρτάται κυρίως από τη ποιότητα του καρπού. Μετά το διάδρομο διαλογής, υπάρχει η δυνατότητα να ζυγιστεί ο καρπός.

apofilosi-2

Άλεση καρπού

Ο καρπός μεταφέρεται στην κοφινίδα του σπαστήρα.

Ο σπαστήρας είναι κυλινδρικός για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του καρπού.

alesi

Μάλαξη

Η ελαιοζύμη πέφτει στο μαλακτήρα.

Οι μυλόπετρες μαλάζουν τη ζύμη, ώστε να απελευθερωθούν αβίαστα οι χυμοί που κρύβονται μέσα της. Η χρήση πέτρας βοηθάει τη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου που θα παραχθεί.

Επειδή δε χρησιμοποιείται επιπλέον θερμότητα, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος μάλαξης. Το αποτέλεσμα όμως δικαιώνει το χρόνο αναμονής.

malaxi

Μποξάδιασμα

Η ζύμη, έχοντας ομογενοποιηθεί, τοποθετείται στους μποξάδες.

Όσο πιο ομοιόμορφα φτιάχνονται οι μποξάδες, τόσο καλύτερα θα πιεστεί η ζύμη στο πρέσσο, μεγιστοποιώντας την απόδοση της διαδικασίας.

mpoxadiasma

Πιεστήριο

Είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα με τη χρήση του υδραυλικού συστήματος, η ζύμη πιέζεται για να διαχωριστούν τα υγρά από τα στερεά συστατικά της ζύμης.

Η ταχύτητα της πίεσης είναι μικρή και σταθερή, για να γίνεται αβίαστα ο διαχωρισμός.

Η τελική πίεση του υδραυλικού συστήματος, επαρκεί για τη μέγιστη λήψη των υγρών.

piestirio

Διαχωρισμός υγρών

Αναμειγμένο το ελαιόλαδο  με τα υπόλοιπα υγρά του καρπού της ελιάς, οδηγείται στο διαχωριστήρα. Η διαφορετική πυκνότητα του ελαιολάδου μπορεί να το ξεχωρίσει χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.

Εκεί, το ελαιόλαδο θα επιπλεύσει, πιο ψηλά από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η ανώτερη ποιότητα, πάντα βρίσκεται ψηλά!

Μετά το διαχωρισμό, από την υπερχείλιση του διαχωριστήρα, το ελαιόλαδο θα οδηγηθεί στο δοχείο συλλογής.

diaxorismos

8