Περιγραφή εξαρτημάτων

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων. Τα μη μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με τον καρπό, είναι κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων.

Αποφυλλωτήριο - Πλυντήριο

Σύστημα αποφύλλωσης και πλύσης καρπού. Περιλαμβάνεται ταινία διαλογής και ζυγαριά καρπού.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 3,5 kW
Διαστάσεις: 2,3 x 0,80 m

Σπαστήρας - Μαλακτήρας καρπού

Αποτελείται από κυλινδρικό σπαστήρα και χώρο μάλαξης καρπού με περιστρεφόμενες μυλόπετρες.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2.5 kW
Διαστάσεις: 1,5 x 1,1 m

Πιεστήριο - Διαχωριστήρας

Πιεστήριο με δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτόματης υδραυλικής λειτουργίας. Η υδραυλική λειτουργία ελέγχεται μέσω μικρο-επεξεργαστή. Περιλαμβάνοναι μεταλλικοί μποξάδες.

Διαχωριστήρας επίπλευσης με δοχείο συλλογής ελαιολάδου.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 3 kW
Διαστάσεις: 1,5 x 1,0 m

Βοηθητικά καρότσια

Καρότσι τοποθέτησης ελαιοζύμης στους μποξάδες.

Καρότσι καθαρισμού μποξάδων και μεταφοράς πυρήνα.