Μικρά ... μυστικά

Η ποιότητα του ελαιολάδου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς, παρατίθονται παρακάτω.

​Συλλογή καρπού

Ο καρπός καταπονειται αρκετά κατά τη συλλογή του. Η χρήση μη μηχανικών μέσων (όπως τα χτένια) βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του καρπού.

​Μεταφορά καρπού

Όταν ο καρπός μεταφέρεται σε μικρά κιβώτια, μπορεί και αερίζεται καλύτερα. Επίσης, δεν πιέζεται υπέρμετρα και διατηρείται όπως συλλέχθηκε.

Χρόνος άλεσης

Ο καρπός πρέπει να οδηγείται στο μικρό λιοτρίβι το συντομότερο δυνατό. Η άλεσή του την ίδια μέρα, δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Θερμοκρασία άλεσης

Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο μάλαξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οξείδωση του ελαιολάδου. Προτείνεται μία θερμοκρασία κοντά στους 20 C.

Αποθήκευση ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο πρέπει να αποθηκεύεται σε ανοξείδωτα δοχεία, σε μέρη σκιερά και δροσερά. Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι μεταξύ 15 C και 20 C.